DOMOV 
Pilotna linija R101 za razvoj in proizvodnjo sintetičnih smol
Melamin, Kočevje
 
  Naslov:   
 • Pilotna linija R101 za razvoj in proizvodnjo sintetičnih smol
  Investitor:   
 • Melamin, Kočevje
  Tehnologija:   
 • Razvoj sintez melaminskih, sečninskih in glioksalnih smol
 • Razvoj metiliranih in butiliranih sintetičnih smol
 • Razvoj superplastifikatorjev, lepil in impregnacijskih smol
  Kapaciteta linije:   
 • 500 Kg reaktor in 1000 Kg raztapljalna posoda
  Colbyco aktivnosti:   
 • Idejna zasnova, PGD in PZI projektiranje, 3d projekt cevnih inštalacij, dobava opreme, aplikativna programska oprema in zagon linije.