DOMOV 
O podjetju
 
   COLBYCO   je tehnološko in finanačno samostojno inženiring podjetje. Specializirani smo za projektiranje in gradnjo industrijskih objektov ter dobavo merilne, regulacijske in opreme za računalniško vodenje tehnoloških procesov.

Tehnološka področja naših aplikacij so: kemična industrija, petrokemija, proizvodnja pigmentov, proizvodnja gradbenih materialov, farmacija, hrana in pijača, procesiranje in distribucija pitne vode, procesiranje odpadne vode, industrijska energetika, termični procesi in okolje.

Vzdržujemo dolgoročno in poslovno-tehnično sodelovanje z vodilnimi podjetji v svetu, katera izdelujejo procesno merilno opremo in instrumentacijo, računalniške sisteme za vodenje tehnoloških procesov, sistemsko programsko opremo in električno nizkonapetostno opremo. Tako imamo dober pregled nad področjem našega delovanja ter stalen dostop do najnovejših merilnih tehnologij in tehnologij procesnega vodenja.

30 let izkušenj ter število zadovoljnih strank so potrdilo o naši strokovnosti in profesionalni izvedbi projektov.
Colbyco-O PODJETJU


Ime podjetja: Colbyco d.o.o.
Sedež: Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 55562264
Registracija: Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Direktor: mag. Janko Kolbas univ. dipl. inž. el.