DOMOV 
Tehnološka področja
 

Kemična industrija

 • Sinteza sintetičnih smol
 • Barve
 • Mineralni in sintetični suhi ometi
 • Produkcija Al - paste
 • Produkcija pigmentov - TiO2

Petrokemija

 • Telemetrijska kontrola rezervoarjev in bilanciranje zalog
 • Distribucija in mešanje - priprava produktov

Farmacija

 • Proizvodnja antibiotikov
 • Fermentacija - vodenje šaržnih procesov

Okolje

 • Vodarne, črpališča, vodovodi
 • Naprave za čiščenje odpadnih voda

Industrijska energetika

 • Registracija in nadzor porabe energije v industriji
 • Napajanje industrijskih pogonov
 • Nadzor industrijskih objektov - klima, Ex javljanje, požarno javljanje

Hrana in pijača

 • Mlekarne - nadzor zalog in transporta tekočin, CIP sistemi
 • Pivovarne - kuhanje, fermentacija, CIP sistemi
 • Močna krmila
 • Silosi - sprejem, kroženje materiala, bilanciranje zalog
 • Vino - kontrola rezervoarjev, transport tekočin, CIP sistemi, fermentacija in stabilizacija vina.

Termični procesi

 • Plinske peči za termično obdelavo vlitkov
 • Steklarske peči
 • Linija za termično obdelavo transformatorske pločevine
 • Sušenje in kalcinacija