DOMOV 
TKI
Hrastnik, Slovenija
 

PROJEKTI:

 • Ekstrakcija surove fosforne kisline, dekadminizacija, defloriranje
 • Obrat za proizvodnjo tehničnih fosfatov, stolp za sušenje tehničnih fosfatov
 • Obrat za proizvodnjo prehrambenih fosfatov, stolp za sušenje prehrambenih fosfatov
 • Obrat za proizvodnjo amonijevih fosfatov
 • Linija za proizvodnjo granuliranih amonijevih fosfatov
 • Linija za proizvodnjo tekočih čistil
 • Sistem hladilne vode
 • Sistem odpraševanja

SISTEM:

 • YOKOGAWA CENTUM VP, 100% redundanca

NAŠE AKTIVNOSTI:

 • Inženiring:
  • Dizajn in izdelava projektne dokumentacije.
  • Tehnološke inštalacije, električne inštalacije, meritve in procesno vodenje.
 • Recepturni management
 • Procesno vodenje tehnoloških procedur in celotnih obratov
 • Doziranje tekočih surovin, regulacija pH, gostote, temperatura, pretokov
 • Tehtanje in transport sipkih materialov
 • Računalniška zaščita, interlok rutine
 • Inštalacija in dobava električne in merilne opreme
 • Načrtovanje in izdelava procesnega softvera
 • Izdelava navodil in šolanje operaterjev